XXXIX.

PRACOVNÍ DNY
RADIOFARMACEUTICKÉ SEKCE

Strážnice
31.5. - 2.6.2017
Dům kultury Kroměříž

Pozvánka

Radiofarmaceutická sekce České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP

Vás srdečně zve na akci

XXXIX. PRACOVNÍ DNY RADIOFARMACEUTICKÉ SEKCE,

které se budou konat ve dnech 31.5. - 2.6.2017 v Domě kultury v Kroměříži.

Registrace na 39. pracovní dny radiofarmaceutické sekce ČSNM probíhá výhradně online přes registrační formulář na stránkách www.rfdny.cz