XL.

PRACOVNÍ DNY
RADIOFARMACEUTICKÉ SEKCE

Strážnice
6.6. - 8.6. Máchovo jezero
Hotel Port

Pozvánka

Radiofarmaceutická sekce České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP

vás srdečně zve na akci

XL. PRACOVNÍ DNY RADIOFARMACEUTICKÉ SEKCE,
6.6. – 8.6.2018

Registrace na XL. pracovní dny radiofarmaceutické sekce ČSNM probíhá výhradně online přes registrační formulář na stránkách www.rfdny.cz